+381 60 65 25 999 info@taratravel.rs
+381 60 65 25 999 info@taratravel.rs

MISTERIOZNA NEKROPOLA

Stećci u Rastištu

STEĆCI U RASTIŠTU

Stećci su deo tradicije izrade nadgrobnih spomenika koji su karakteristični za Balkan. U blizini Perućca nalazi se lokalitet Mramorje koji je najveća nekropola sa stećcima u Srbiji. Mramorje, sa svoje dve nekropole iz 14. i 15. veka, je pod zaštitom UNESCO-a.

Ova specifična grupa spomenika je važna turistička atrakcija Tare i cele Srbije. Dve nekropole su na međusobnoj udaljenosti od 500 metara tako da se vode kao jedan lokalitet. U prvoj se nalazi 33 stećka poređanih u nekoliko redova. Stećci su ukrašeni motivima luka i strele, mačeva i krugova.

Na drugom groblju, takođe u 3-4 reda, nalazi se 35 stećaka koji su nepravilnijeg oblika u odnosu na prvu grupu. Među njima se ističu 3 stećka koji su ukrašeni polumesecima na reljefnoj površini.

Pogledajte ispod kako izgledaju stećci

Napravite svoj izlet

[contact-form-7 404 "Not Found"]